Välkommen

 

Svenska Australian Shepherdklubben hälsar ALLA aussieägare
hjärtligt välkomna till
GULDTACKAN!

 

Under denna tävlings- och kurshelg ligger fokus på den arbetande aussien och dess förmåga och kapacitet att hjälpa till på gården. Vi hoppas att fler aussieägare kommer att arbeta med sina hundar i framtiden och att detta kan vara ett steg till att hjälpa rasen att bevaras som vallhund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Under hela helgen följer vi SKK policy för djurhantering vid vallningsträning av hund. Det innebär bland annat att samtliga instruktörer/tränare som leder träning i Sverige ska ha genomgått lämplig grundutbildning i djurskydd.

Information

Vart på kartan?

Guldtackan flyttas runt på olika platser i landet, dels för att fler aussieägare ska få möjlighet att delta men även för att visa upp vår ras för fler instruktörer, domare och åskådare.

Australian Shepherd

Aussien utvecklades som en ranchhund för allomfattande gårdsarbete. Vanliga sysslor innefattade att flytta stora hjordar med får och kor mellan bete, hämta in avstickande nöt från buskage och flytta boskap i trånga utrymmen så som rännor och fållor.

Boende

Mer info kommer.

Copyright 2012